2016-06-10

..:: ලොව තුල සිදුවූ පලමු සිදුවීම් සහ මුල්ම නිපැයුම් ::..

යාළුවනේ ගොඩක් කාලෙකින් බ්ලොග් එක පැත්තෙ ආව ඔයාලට දැනුමට යමකුත් අරගෙනම,ලොව තුල සිදුවූ පලමු සිදුවීම් සහ මුල්ම නිපැයුම් දන්නවද ඔබ ?

ලොව මුලින්ම නිපද වුන පා පැදිය


ලොව පලමු සිනමා රංගය


ලොව සිදුවූ පලමු රිය අනතුර


ලොව පලමුවෙන්ම නිපද වූ ශීතකරණය


ලොව මුල්ම ලෝක රූ රැජින


ලොව මුල්ම නිල පාපන්දුව


ලොව මුල්ම පරිගනකය


ලොව මුල්ම ජංගම දුරකථනය


ලොව මුල්ම ෆොටෝ එක


ලොව මුල්ම රේඩියෝව


ලොව පලමු දුරකථනය


ලොව මුල්ම වීඩියෝ ගේම් එක


ලොව මුල්ම වුර්තීමය බොඩි බිල්ඩර්


ලොව මුල්ම එක්ස්-රේ කිරන මැශින් එක


    Choose :
  • OR
  • To comment
No comments:
Write comments

සිප්සලේ ළිපි ඔයාට වැදගත් උනානම් අදහසක් දාල යන්න අමතක කරන්න එපා...