2016-06-25

..:: ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ හීලෑ ඇත් පන්තිය ::..

මිනිස් මහත් ජාතියටම සම්පතක් වුනු අලි ඇතුන් සීග්‍රයෙන් වඳවී යන කාලපරාසයක් තුල හස්ථි සම්පත රැක ගැනීම අප කාගේත් යුතු කමකි.

ආසියාව තුල අලි සම්පත වඩාත් සුරැකීමට යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් තිබේ.නමුත් ඒවා මන්දගාමීව පවතියි.

එය කෙසේ වෙතත් අද යාළුවන්ට මේ ළිපියෙන් ඉදිරිපත් කරනේ ලංකාවේ සිටින හීලෑ අලි ඇත්තුන්ගෙන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ හීලෑ ඇත් පන්තිය ගැන කෙටි සටහනක්.

    Choose :
  • OR
  • To comment
No comments:
Write comments

සිප්සලේ ළිපි ඔයාට වැදගත් උනානම් අදහසක් දාල යන්න අමතක කරන්න එපා...